Home » Activities » Power Hour Gaeilge

Power Hour Gaeilge

Liosta Dolch

Power Hour Rang a Dó

Na Briathra

Déantar briathar amháin gach seachtain agus cuireann na páistí an briathar sin san Aimsir Chaite (+h). Cruthaíonn siad abairtí ag úsáid an briathar sin.

Obair na bPáistí 

Díríonn na páistí ar rialacha gramadaí msh. úrú agus séimhiú. Maith sibh a pháistí! Sár-obair!

 

Aidiachtaí 

Cuireann na páistí aidiachtaí ina n-abairtí ansin. Is breá leo abairtí cruthaiteacha a scríobh!

Obair na bPáistí: Litreacha chuig Daidí na Nollag!